Copenhagen Arthouse
Et laboratorium for den nye eksperimenterende kunst på tværs af kunstarterne
Vision

I København er vores oplevelse at der mangler et forum og et mødested, hvor kunstnere fra alle kunstgrene kan have deres daglige virke, mødes og udveksle idéer eller indgå i produktioner sammen.

Et levende laboratorium hvor kunstneren vil have sin daglige arbejdsgang, med mulighed for at leje sig billigt ind, enten i produktionssammenhænge for kortere perioder, eller permanente lejemål. Det ville feks. være videokunstnere og filmfolk der mangler lokaler til et filmværksted, komponister der mangler et lydstudie, scenografer og kostumiere der søger et værksted til deres produktioner, billedkunstnere der mangler et atelier osv. Idéen er selvfølgelig; at ved at integrere forskellige kunstarter under samme tag, vil tanker og idéer udveksles og nye samarbejder skabes til gensidig inspiration.

Vi vil desuden etablere et scenerum, galleri og café, så at stedet også vil have mulighed for at præsentere kunstnernes arbejde for et publikum. Der vil afholdes diverse ferniseringer, workshops, foredragsaftener, digt/litteratur oplæsning, koncerter, teater/danseforestillinger mm.

Vi oplever idag at kunstarterne har en tendens til at opløse deres traditionelle grænseområder, således at feks. komponister beskæftiger sig med visuelle medier, og at visuelle kunstnere i større grad benytter sig af auditive virkemidler. Ved at appelere til flere sanser, er det muligt at få den smalle kunst ud til et bredere publikum.

Ved konceptet laboratorium som er en åben ikke afsluttet instans, men altid undersøgende, eksperimenterende og i konstant bevægelse, vil publikum få en enestående mulighed for at komme i dialog med kunstnerne og få et større indblik og en nysgerrighed i kunstnernes daglige arbejde, og opleve vigtigheden i at blive ved med at stille spørgsmål til det eksisterende.

Ved at kombinere værksted med en levende scene og starte et forum for diskussion og idéudveksling, er vores ambition at skabe en større dynamik i det visionære kunstmiljø, og dermed skabe en base og et nyt udgangspunkt for den eksperimenterende kunst.