Copenhagen Arthouse
Et laboratorium for den nye eksperimenterende kunst på tværs af kunstarterne
Koncept

Copenhagen Arthouse forhandler med Københavnskommune om et lejemål i Kødbyen. Bygningen råder over 1.689 m2. 900 m2 vil udlejes til kunstnerisk udøvelse; herunder atelier, lydstudie, filmstudie, performancesal etc. Det er intentionen at en som muligt bred vifte af kunstarter er repræsenteret i huset, således at visionen om diversitet, og et dynamisk innovativt
miljø med tværfaglige kunstneriske samarbejder, realiseres. De resterende 789 m2 vil anvendes som scene/udstillingsrum/biograf mm., fortrinsvis til afbenyttelse af de permanente lejere, via en bookingliste.  Udefrakommende aktører kan leje de sceniske faciliteter for kortere perioder.

Udvalgte restauratører vil have mulighed for at leje sig ind i stueetagen og etablere café og restaurant.

Det er intentionen at Copenhagen Arthouse vil danne rammen for en årlig tilbagevendende festival der repræsentere samtidens kunstneriske strømninger. Udvælgelsen af værker er baseret på et “Open Call” i ind,- og udland. Et udvalg af kuratorer vil, i samråd med festivalledelsen, udvælge en række værker til festivalen. Der vil udarbejdes et årligt skiftende tema eller fokusområde for festivalen, dog er devisen at et bredt spektre
af kunstarter er repræsenteret.

Copenhagen Art House vil arbejde på at skabe dynamik og sammenhængskraft I København. Vi vil fokusere på at samarbejde og skabe netværk med andre lejere i området. Måske er det muligt at den årlige store kunstfestival inddrager hele  byen. Dette ville skabe enorme muligheder, og placere området, som et kulturelt
centrum.

Copenhagen Arthouse skal være i konstant udvikling og bevægelse. Dagligt byde på spændende udstillinger og installationer, lige dér hvor kunstværkerne bliver skabt. Copenhagen Arthouse vil præsentere de nyeste musikalske værker spillet af de bedste musikere. Skabe rum for den spirrende scenekunst. Fremvise værker af tidens filmiske pionerer. Afholde poetiske litterære aftener med værkoplæsning af digtere og forfattere.
Skabe grobund for et pulserende miljø, og give Danmarks talentmasse faciliteter til ubegrænset kunstnerisk udfoldelse.

I fremtiden vil Danmark fortrinsvis lancerer sig på kreativitet og innovation. Copenhagen Arthouse skal være et fyrtårn i tidens kunstneriske strømninger, og eksponere den nationale og internationale kunstscene for publikum i ind,- og udland. Hemed vil Copenhagen Art House bidrage med at løfte København til Europas nye metropol.